Bezpečnost

Víme, že pro rodiče je na prvním místě bezpečnost jejich dětí. Proto jsme při navrhování rostoucí židle Sedees kladli vysoký důraz na její bezpečnostní parametry.

Dětské vysoké židle podléhají přísným evropským normám, které stanovují řadu kritérií – např. stabilita, kvalita použitých materiálů, hygienická nezávadnost použitých materiálů a nátěrových hmot, velikost přístupných otvorů, fungování bezpečnostních popruhů apod.

Abychom my i vy měli jistotu, že je rostoucí židle Sedees v souladu se všemi bezpečnostními standardy, nechali jsme ji testovat v Institutu pro testování a certifikaci ve Zlíně a ve Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě.

Výsledkem jsou certifikáty dokazující, že dětská rostoucí židle Sedees splňuje evropské normy EN 14988+A1 4/2013 na vysoké dětské židle, EN 71-3 na povrchovou úpravu výrobků pro děti a také velmi přísnou českou vyhlášku č. 84/2011 Sb., která se týká hygienické nezávadnosti výrobků určených pro děti.

Pro zachování maximální bezpečnosti dodržujte pokyny k montáži, ke správnému nastavení sedátka a podnožky a k používání popruhů.S laskavým svolením portálu www.dtest.cz zde uvádíme článek:

JAK VYBÍRAT DĚTSKOU ŽIDLIČKU

Nepodceňujte označení
Správné a úplné označení dětské židličky signalizuje, že výrobce zná požadavky příslušné normy. Židlička musí být trvale a čitelně označena:
odkazem na EN 14988; uvedením evropské normy výrobce deklaruje, že postýlka vyhovuje jejím požadavkům,
jménem (značkou) výrobce, distributora nebo prodejce; údaje umožňují identifikaci výrobku.
bezpečnostním upozorněním: „Pozor – nenechávejte dítě bez dozoru.“
bezpečnostním upozorněním, je-li vybavena bezpečnostními pásy: „Dítě musí být řádně připoutané.“

Riziková místa
Níže jsou uvedeny všechny body, které jsou důležité pro správný výběr a bezpečné používání dětské židličky. Máte-li již dětskou židličku doma, zkontrolujte, zda je na ní vše, jak má být.

Dobré rady
Instalace

Pokud lze židličku demontovat a opět sestavit, musí být vybavena předvrtanými otvory a čepy.
Upravte sklon opěradla a ujistěte se, zda není malý úhel mezi sedadlem a opěradlem.
Uzávěr bezpečnostních pásů musí odolat proti otevření dítětem.

Rozměry

Šířka mezinožního bezpečnostního pásu musí být minimálně 20 mm.
U modelů s bezpečnostním pásem musí být místo ukotvení maximálně 75 mm nad povrchem sedadla židličky.
Vzdálenost mezi povrchem sedadla a nejvyšším bodem opěradla (výška opěradla) musí být minimálně 250 mm.
Na židličce se nesmí vyskytovat žádné díry, mezery nebo otvory o rozměrech mezi 7 mm a 12 mm, které jsou hlubší než 10 mm.
Bezpečnostní pásy musí být široké minimálně 20 mm. Musí být navrženy tak, aby se na nich nevytvořila smyčka.

Vlastnosti
Židlička musí být stabilní. Vždy musí stát na všech svých opěrných bodech.
Dřevo nesmí být poškozeno a nesmí vykazovat stopy napadení hnilobou nebo hmyzem. Kovové materiály musí být odolné proti korozi.
Barva musí být odolná proti poškrábání, nesmí být toxická.
Ostré rohy, hrany a hroty jsou zaoblené nebo zakryté.
Dejte přednost židličkám, které nejsou skládací. U skládacích židliček jsou při jejich skládání a rozkládání přístupná místa střihu a sevření. Máte-li takovou židličku, manipulujte s ní, když dítě není v jejím dosahu.
Dětská židlička musí být opatřena bočními opěrkami nebo jiným způsobem boční ochrany.
Na šroubech nesmí být plastové krytky, které by dítě mohlo sejmout. Malé části se nesmí uvolnit pomocí prstů a zubů dítěte.

Bezpečné používání
Dětská židlička je určena pro děti do 3 let věku. Slouží pouze a jenom ke krmení dítěte.
Pokud dítě sedí v židličce, buďte vždy v jeho blízkosti.
Vždy používejte bezpečnostní pásy. Navykněte si zapnout pásy hned, když dítě do židličky usadíte.
Do židličky usazujte dítě, které již umí samo sedět!
Pokud dítě sedí v židličce, dbejte, aby si v její blízkosti nehrály další děti. V opačném případě hrozí nebezpečí, že v zápalu hry židličku porazí nebo se na ni pověsí a překlopí ji i s dítětem.

+420 604 234 891  info@chytrazidle.cz
Hravé a zdravé sezení
pro mrňousky i velké školáky